Olympic và Paralympic Tokyo: Điều chỉnh chương trình khai mạc, bế mạc

Olympic và Paralympic Tokyo: Điều chỉnh chương trình khai mạc, bế mạc

Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã quyết định thay đổi chương trình lễ khai mạc và bế m