Tiếp xúc với khuyến nghị của Cristiano Ronaldo về Chelsea Manchester United là tức giận!Càng kỳ quặc hơn vẫn còn đằng sau … Bola Bồ Đào Nha vs Bỉ

Bản thân của Ronaldo, Chelsea Manchester United được khuyến khích là tức giận!Sự thái quá hơn vẫn còn đằng sau … [Bola Bồ Đào Nha vs Bỉ]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 26 tháng 6: Ronaldo muốn rời Manchester United, đó là tin tức rằng các phương tiện truyền thông gần đây đã sa thải.đã ra khỏi Bayern và Juventus.