Vòng3HL1-S4:Ởđời,khôngaihọcđượcchữngờ…

Mobi vẫn không thắng, trong ngày bầu Huy cầm sa bàn, làm đấu pháp và chỉ đạo, có gì bất ngờ đâu nhỉ? Nếu là bất ngờ, phải là Việt Phương Đông của “máy bắn bóng” Long “thổ” và hiện tượng Mỹ Đình II kìa…