Wu Lei được chọn là mục tiêu tốt nhất của vòng thứ 31 của La Liga và được chọn là đội hình tốt nhất Livescore Asianbookie com

Wu Lei được chọn là đội hình tốt nhất trong vòng 31 của La Liga và được chọn là đội hình tốt nhất [Livescore Asianbookie Com]: Báo cáo thể thao vào ngày 15 tháng 4: Hôm nay, La Liga chính thức xuất bản, vòng 31 của La Liga đã giết chết Seltmục tiêu là mục tiêu tốt nhất. Tây