Nga quyết định sẽ kháng cáo lệnh cấm liên quan tới doping

Nga quyết định sẽ kháng cáo lệnh cấm liên quan tới doping

Ủy ban điều hành của Cơ quan phòng chống doping thế giới đã quyết định cấm Nga tham dự các giải thể