V.League 2022 có tên “sói đêm” sau khi công bố nhà tài trợ mới

V.League 2022 có tên “sói đêm” sau khi công bố nhà tài trợ mới

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ký hợp đồng với Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh K