Chỉ cần đợi thêm 2 tuần nữa!Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố rằng La Liga khởi động lại Sepakbola138 sau ngày 8 tháng 6

Chỉ cần đợi thêm 2 tuần nữa!Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố rằng La Liga đã khởi động lại [Sepakbola138] Sau ngày 8 tháng 6: Thể thao được báo cáo vào ngày 23 tháng 5: Vào ngày 23 tháng 5, Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố rằng La Liga có thể khởi động lại sau ngày 8 tháng 6.La Liga