Xuân Trường và đồng đội lạnh co ro khi tới Hàn Quốc

Xuân Trường và đồng đội lạnh co ro khi tới Hàn Quốc

Xuân Trường và đồng đội lạnh co ro khi tới Hàn Quốc.Sau chuyến bay kéo dài 4 tiếng khởi hành từ Hà N