HPL-S5:PhươngVertu,niềmhyvọngchongôivươngcủaTopGroup

Cuối tuần này, HPL-S5 sẽ khởi tranh. Top Group cũng giống nhiều đội bóng, đã sẵn sàng cho cuộc chiến được dự báo khốc liệt này.